เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน