ข่าวประกวดราคา
ลำดับเรื่องดาวน์โหลดเอกสาร
1ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ฝึกอมรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติDownload
2สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรมDownload
3สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมมาตรฐานหน่วยฝึกอบรมDownload
4ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน เก่า-ชำรุดDownload
5 เรื่องผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านพักสวัสดิการ Download
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
7 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 Download
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 Download
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 Download
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Download
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 Download